Dongying Fangxing Rubber Co., Ltd.
Address: Dawang Economic Development Zone, Dongying, Shandong
Tel: 86-546-6893818
Fax: 86-546-6894616
E-mail: fx0546@126.com

To share:
Copyright © 2014 Dongying Fangxing Rubber Co.,Ltd. Powerby:www.300.cn 鲁ICP备10016716号
Address: Dawang Economic Development Zone, Dongying, Shandong Tel: 86-546-6893818 Fax: 86-546-6894616 E-mail:fx0546@126.com  Manager